Chính sách thiết kế website

Chính sách thiết kế website

Chính sách chung về dịch vụ thiết kế website

Lập trình web không bao gồm thiết kế hình ảnh và viết nội dung, phần này khách hàng sẽ gửi hình ảnh, nội dung qua email cho chúng tôi.

Việc thiết kế hình ảnh hoặc viết nội dung sẽ được chúng tôi thực hiện nếu đã thoả thuận như một dịch vụ trong hợp đồng thiết kế ban đầu.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ lên nội dung ban đầu, sau đó sẽ hướng dẫn khách hàng lên nội dung, chỉnh sửa nội dung đã có trên website. Sau khi bàn giao website, việc đăng nội dung/ chỉnh sửa nội dung sẽ được thu phí, mức phí tuỳ số lượng nội dung và tổng thời gian cần xử lý. (Trừ trường hợp đăng nội dung đã được thoả thuận trong hợp đồng).

Trong quá trình sử dụng và vận hành website, khách hàng phải sử dụng mật khẩu phức tạp để tăng tính bảo mật, chuẩn mật khẩu bảo mật: Ít nhất 12 ký tự, bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số, ký tự đặc biệt như !@#$%^*&*()_ -<>?.,’;:”,….

Bên thiết kế không chịu trách nhiệm với bất cứ nội dung khách hàng để trên web.

Trong trường hợp khách hàng sử dụng hosting hay server qua nhà cung cấp dịch vụ khác, bên thiết kế sẽ hỗ trợ cung cấp dữ liệu, setup web lần đầu mà không tính phí. Từ thời điểm chuyển giao, bên thiết kế sẽ không còn trách nhiệm bảo mật đối với website.  

Bên thiết kế chỉ bảo hành, hỗ trợ miễn phí 01 website ban đầu, không hỗ trợ/hỗ trợ tính phí các website nhân bản từ source đã bàn giao.

Update 20/05/2022

Có thể bạn quan tâm

Scroll to Top